Sök
Cirkulation 1/18

Vattenverken måste hantera brunare vatten

Vattenverken måste hantera ytvatten med allt högre halter av naturligt organiskt material. Det talas om brunifiering. En ny avhandling ser över behandlingsmetoder.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)