Sök
VA-aktuellt

Vattenlagstiftning till lagrådet

Regeringen har nu lämnat in förslag på lagändringar för att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv, till lagrådet. Det nya dricksvattendirektivet ställer bland annat krav på att det ska införas en riskbaserad metod som omfattar hela kedjan från källa till kran, krav på minskat utläckage ur ledningsnät och nya föroreningar som ska övervakas och åtgärdas.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-09-15 11:01

Uppdaterad 2023-09-15 11:05