Sök
VA-aktuellt
Gerth Mattebo. FOTO: Lars Westberg

Gerth Mattebo. FOTO: Lars Westberg

Vattenförsörjningen säkras i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik genomförs en satsning på säkrad dricksvattenförsörjning i centralorten. Bland annat ska ett nytt vattenverk byggas i Gerdal och en ny vattentäkt tas fram.

Det är många satsningar som tillsammans ska säkra Örnsköldsviks dricksvattenförsörjning. Det nya vattenverket i Gerdal, en ny vattentäkt i By som garanterar en reservkapacitet, förstärkning av den nuvarande huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett som transporterar dricksvatten till centralorten samt en ny överföringsledning mellan By vattentäkt och det nya vattenverket och en ny huvudvattenledning till Sidensjö med omnejd.


– Vi har idag ett utmärkt dricksvatten. Men projektet ska säkra att vi får en vattenförsörjning som håller över tid och som kan hantera yttre hot och risker som exempelvis föroreningar och klimatförändringar, säger Gerth Mattebo, vd på Miva i ett pressmeddelande.

Gerdals vattentäkt är kommunens största och försörjer cirka 40 000 personer med dricksvatten. Genom åren har vattentäkten i olika sammanhang varit i fokus för diskussioner eftersom den ligger nära tungt trafikerade väg 335, vilket är riskabelt. Huvudledningen från vattenverket i Gerdal ner mot centralorten har också vid några tillfällen drabbats av ledningsbrott som orsakat leveransstopp av dricksvatten. Med hjälp av vattenförsörjningsprojektet ska riskerna minska. Trafikverket utför också under 2016–2018 skyddsåtgärder på känsliga vägavsnitt på väg 335 som både Miva och Örnsköldsviks kommun medfinansierar. Detta ska öka skyddet mot förorening i händelse av olyckor efter vägen.

– Vi bevarar en unik vattenförekomst för framtiden och tar därmed ett stort ansvar utöver vardaglig drift och underhåll. Projektet är en del i en större satsning för att kunna säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för hela kommunen – ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framöver, säger Gerth Mattebo.

Publicerad 2017-06-19 08:51

Uppdaterad 2017-06-19 08:53

Annons:
Nordkalk