Sök
VA-aktuellt
Varbergs nya planerade vattentorn. Ill: White View

Varbergs nya planerade vattentorn. Ill: White View

Varberg får lån från NIB

Varbergs kommun har avtalat om en låneram på 600 miljoner kronor med Nordiska Investeringsbanken NIB, för att bygga infrastruktur för vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering.

Låneramen på 600 miljoner kronor ska bidra till finansieringen av Varbergs stadsutvecklingsprojekt 2018–2022 som omfattar anläggning av vatten- och avloppsinfrastruktur. Projektet kommer delvis att finansieras genom NIB:s miljöobligationer.


Finansieringen omfattar ett nytt vattentorn i Varberg, nya vattenledningar och ett vattenverk i Kungsäter.


För närvarande byggs en ny överföringsledning för avlopp till de östra kommundelarna. Därefter är det möjligt att stänga det föråldrade reningsverket i Tvååker. Om- och utbyggnad av avloppsledningsnätet samt moderniseringen av Getteröverket ska hålla kvaliteten på utsläppt avloppsvatten på en godtagbar nivå.


Även en ny sorterings- och återvinningscentral för olika avfallsfraktioner ingår i investeringsplanen.


Ett första lån på 350 miljoner kronor har utbetalats under låneramen. (EW)

Publicerad 2019-12-04 13:08

Uppdaterad 2019-12-04 13:11

Annons:
Siemens 2019