Sök
Cirkulation 8/22

Vakuumtoaletter fanns redan på 1800-talet

Den snabba expansionen av stora städer i centrala Europa i mitten av 1800-talet krävde effektivare metoder för latrinhantering än med vanliga tunnor. Det var då inte alls självklart att vatten skulle användas som transportmedel. Ett ångmaskindrivet vakuumsystem helt utan vattenbehov installerades i flera städer i Centraleuropa. I första hand allt vanligare användning av WC och introduktion av handelsgödsel ledde till att systemet inte kunde leva upp till det moderna samhällets förväntningar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)