Sök
Cirkulation 4/19

Växthusgasutsläpp från reningsverk kan minskas

Utsläpp av växthusgaser från avloppsreningen har hamnat lite i skymundan för andra utmaningar men är fortfarande av stor betydelse för klimatpåverkan och intresset, både internationellt och nationellt, för att ta reda på de faktiska utsläppen och hur dessa kan hanteras, har aldrig varit större.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)