Sök
VA-aktuellt
Ill: White View

Ill: White View

Ill: White View

Ill: White View

Vågat i Varberg

Arkitekttävlingen om Varbergs nya vattentorn är avgjord. Vann gjorde förslaget Våga, utformat som en stiliserad våg där vattnet paketeras i ett långsträckt landmärke synligt över stora delar av kommunen.

Gestaltningen ska symbolisera trygghet, kraft och kreativitet och är tänkt att bli ett nytt landmärke för Varberg. Byggnationen av det nya vattentornet planeras starta 2020.

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar dricksvattenleveransen till stadens invånare. Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2 000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen. Varbergs nya vattentorn placeras på Bastekullen i Träslöv och kommer att synas både från staden och från motorvägen.

Den 7 november fastställdes beslutet om det vinnande bidraget Våga, från White arkitekter. 

– Vi i juryn tycker att White har skapat en unik symbol för Varberg. Tornets form är nytänkande och går utanför ramarna för hur man tänker att ett vattentorn ska se ut, säger Margareta Björksund-Tuominen, vd på kommunala Vivab.

Uppdraget var att gestalta ett torn utifrån begreppet vatten och även följa ledorden trygghet, kraft och kreativitet.

– Vi är givetvis jätteglada att Varberg vågade Våga. Vi är stolta över att Varberg nu exponerar denna livsviktiga resurs på ett sätt som samtidigt blir en symbol för stadens nytänkande, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för tävlingsteamet från White.

Juryn är enig om att White arkitekter har "lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla". (EW)

Publicerad 2018-11-08 13:19

Uppdaterad 2018-11-08 13:21

Annons:
Neste 2018