Sök
Cirkulation 2/15

VA-projekt i känslig kulturmiljö

Över stock över sten. På annat sätt går det inte att beskriva det stora VA-projektet i Årsta Havsbad, där cirka 850 fastigheter i det gamla fritidshusområdet ska anslutas till VA-nätet samtidigt som hänsyn ska tas till både natur- och kulturvärden. En mycket stor del av arbetet handlar om information.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)