Sök
Cirkulation 2/20

VA-handböcker för projekt och byggen

Under 2019 kom »Projekthandboken VA«, för kommunernas personal som jobbar i VA-investeringsprojekt. Nu påbörjas arbetet med en fortsättning och fördjupning, »Kontroll- och bygghandboken VA«.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)