Sök
Cirkulation 2/17

Utsläpp från konstgräsplaner inte så stort

Mycket tyder på att utsläpp av tungmetaller och mikroplast till vattendrag från konstgräsplanernas gummigranulat kan vara mycket mindre än vad olika rapporter tidigare befarat. orskningen ligger dock efter och några gedigna kvantifieringar har ännu inte gjorts. Det är också osäkert hur mycket som når haven. Omkonstruktion och bättre underhåll diskuteras också för att säkerställa att miljögifter och mikroplaster inte sprids till haven.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)