Sök
VA-aktuellt
FOTO: Johan Bävman

FOTO: Johan Bävman

Utbyggnad av Forslunda vattenverk startar

Kommunalägda Vakin bygger ut Umeås centrala vattenverk Forslunda. Utbyggnaden startar i början av 2023 och beräknas vara färdig under 2025.

Det handlar först och främst om att förbättra kapacitetennär Vakin bygger ut Forslunda vattenverk. Den senaste utbyggnaden av Umeås vattenverk skedde i början av 90-talet, och nu är det dags att ta nästa steg.


– Tack vara lösningar för varsam vattenanvändning i till exempel snålspolande toaletter och kranar har Umeås vattenförbrukningen inte förändrats på lång tid trots hög befolkningstillväxt. Förbrukningen per invånare har därmed minskat i samma omfattning som det tillkommande behovet för expansionen. Det är först under senare tid som tillfälliga toppar i förbrukning har närmat sig vattenverkets maximala kapacitet, säger Mikael Lundin, VA-chef vid Vakin, i ett pressmeddelande.Under de senaste 30 åren har antalet anslutna till Forslunda vattenverk ökat från 72 000 personer till att idag vara över 110 000. Umeå kommun planerr för 200 000 invånare och då krävs det en utbyggnad.


– Utbyggnaden är ett viktigt steg i vårt bidrag i att möjliggöra Umeås framtida tillväxt mot 200 000 invånare. Som samhällsbyggare är vi givetvis mycket stolta över att vara med och bidra till en säker och hållbar dricksvattenförsörjning till Umeås invånare, säger Mikael Lundin.

Forslunda är ett grundvattenverk. Utbyggnaden genomförs som en utförandeentreprenad av NCC. Entreprenadkontraktet är skrivet på cirka 180 miljoner kronor. NCC:s uppdrag omfattar bland annat en utbyggnad av ett antal bassänger för vattenrening, en ny processbyggnad samt mark- och VA-arbete för nya ledningar. (EW)

Publicerad 2023-01-25 08:30

Uppdaterad 2023-01-25 08:33

Annons:
Svenskt Vatten 2023