Sök
Cirkulation 4/19

Uppsala Vatten utreder risker med bergkyla

På Uppsala Vatten funderar man på om ett allt större uttag av bergkyla kan öka ­risken för vertikal upptransport av relikt saltvatten. Många bergvärmeanläggningar används även för att kyla lokaler under sommaren, ett behov som kan väntas öka i och med klimatförändringarna. När kyla hämtas upp från berget stiger grundvattnets temperatur vilket påverkar vattnets densitet så att det blir lättare.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)