Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Uppsala-domen den 18 oktober

Den 18 oktober meddelas domen i PFAS-målet i Uppsala mellan Uppsala Vatten och Avfall AB, och Försvarsmakten.

Under måndagen slutfördes förhandlingarna i skadeståndsmålet mellan Uppsala Vatten och Avfall och Försvarsmakten. Domen meddelas den 18 oktober. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012.

Under rättegången lyfte rättens ordförande frågan om förlikning mellan parterna, något som kommenteras av Uppsala Vatten och Avfall:s bolagsjurist Björn Gullefors via Linkedin: ”Uppsala Vattens ombud Tomas Underskog framhöll att Uppsala Vatten under lång tid eftersträvat samförståndslösningar men att detta inte fungerat ens med understöd av Landshövdingen som medlare”. (EW)


Läs mer:
Rättegången Uppsala Vatten mot Försvarsmakten inleds

Publicerad 2021-09-14 08:47

Uppdaterad 2021-09-14 08:51

Annons:
EndressHauser 2021b