Sök
VA-aktuellt
Försvarsmaktens användning av brandsläckningsskum är en viktig punktkälla till utsläpp av PFAS. FOTO: Jan Andersson

Försvarsmaktens användning av brandsläckningsskum är en viktig punktkälla till utsläpp av PFAS. FOTO: Jan Andersson

Testbädd för PFAS-sanering

Testbed PFAS startas för att ta hand om PFAS-kontaminerad jord eller vatten startas av Rise i samverkan med försvarssektorn.

Testbädden syftar till att identifiera, verifiera och validera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden och är ett samarbete mellan forskningsinstitutet Rise, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Inom testbädden ska också ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning testas och utvärderas.
– Testbädden ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya alternativa släckmedel och släckmetoder, säger Tove Mallin på RISE som är projektledare för testbädden, i ett pressmeddelande.


Användning av brandsläckningsskum är den största direkta källan till PFAS-kontaminering. Enligt en rapport från Kemi ansvarar försvarssektorn för cirka 7 - 10 procent av den totala PFAS-belastningen i Sverige från just släckmedel kopplat i huvudsak till fasta brandövningsplatser. Avloppsreningsverk och avfallshantering är sannolikt betydande sekundära källor. Andra utsläppskällor återfinns i industriell verksamhet samt från skarpa brandsläckningsinsatser.


För de nya metoder och släckmedel som kan blir resultatet av arbetet i testbädden behöver en miljöanalys göras, där effekten ställs mot miljöpåverkan av såväl släckning som brand. (EW)

Publicerad 2019-12-02 11:23

Uppdaterad 2019-12-02 11:35

Annons:
Siemens 2019