Sök
VA-aktuellt
Sälfjällets reningsverk ska ta hand om Tandådalens avlopp. FOTO: Mårten Sundström

Sälfjällets reningsverk ska ta hand om Tandådalens avlopp. FOTO: Mårten Sundström

Tandådalens reningsverk avvecklas

Reningsverket i Tandådalen i Malung-Sälens kommun läggs ned. Istället kommer avloppsvattnet att pumpas över till Sälfjällets reningsverk. Lösningen görs för att komma tillrätta med krav på kväverening och för att uppfylla EU:s avloppsdirektiv.

En vattendelare i Sälenfjällen gör att Malung-Sälens kommun kan byta recipient för avloppet från Tandådalen. 

När kommunala Vamas skulle ansöka om nya utsläppsrättigheter för en tid sedan, så fann de att verket i Tandådalen ligger på gränsen när det gäller krav på kväverening, räknat som max genomsnittlig veckobelastning. Även BOD-halterna har ibland legat på gränsen vid verket samtidigt som turistnäringen vill expandera. Turist­orten Tandådalen har inte så många fasta invånare men har istället 25 400 bäddar under vintersäsongen och hamnar över snittet för kväverening.

Verket finns också med på den lista som EU-kommissionen sammanställt över svenska reningsverk som inte uppfyller EU:s avloppsdirektiv.

Avloppet från Sälen by har Bottenhavet i Östersjön som slutrecipient, medan avloppet från Tandådalen på sikt letar sig ner till Göta älv och Västerhavet. Lösningen med en överföringsledning innebär att Vamas pumpar över avlopp från en recipient (Västerhavet) till en annan (Bottenhavet) och då inte överskrider gränsen på 10 000 pe, då det krävs kvävereduktion.

Vi kände att EU-direktivet går på och att vi nu kan lösa detta långsiktigt genom att samla avloppet till ett stort reningsverk, så kan vi sedan titta på både kväverening och läkemedelsrening på sikt, säger Vamas vd Björn Sjögren till Cirkulation.

Vamas har redan tidigare använt möjligheten till överpumpning till Sälfjällets reningsverk vid belastningstoppar. Nu blir lösningen kontinuerlig och med betydligt större volymer. Tandådalens reningsverk byggs om till en pumpstation och bräddverk. (EW)

Publicerad 2019-01-09 11:44

Uppdaterad 2019-01-09 11:47

Annons:
VAK 2019