Sök
VA-aktuellt
FOTO: Europeiska unionens domstol

FOTO: Europeiska unionens domstol

Sverige väntar på svar om böter

Frågan om Sverige ska få böter eller inte för brott mot avloppsdirektivet är något EU-kommissionen ska fundera över efter att Sverige nu svarat på den fällande domen som kom tidigare i höstas.

– Nu handlar det om kommissionen delar Sveriges uppfattning, eller om den väljer att gå vidare, säger Anna Josefsson, ämnesråd och gruppchef på rättssekretariatet på Miljödepartementet

Det var i början på september som domen kom om att Konungariket Sverige inte efterlevde avloppsdirektivets krav på rening i de tre kalla orterna Pajala, Malå och Lycksele. Sverige hade tolka direktivet som att det fanns undantag för kallt klimat i direktivet, medan det bara finns undantag för reningsverk på högre höjd än 1 500 meter.

Sverige dömdes också för att inte ha lämnat rätt upplysningar till kommissionen angående källan till data om naturlig retention.

Sverige svarar nu att domens krav nu efterlevs och att det redan i domen framgår den rätta källan till retentionssiffrorna.

– Från vår sida menar vi att Sverige nu lever upp till kraven och därmed borde ärendet vara avslutat. Vi har ännu inte fått någon återkoppling, säger Anna Josefsson.

Kommissionen kan gå vidare genom att fortsätta skriftväxlingen, eller gå vidare med ytterligare en process där det kan bli aktuellt med sanktioner som böter eller vite.

Frågan om hur Sverige ska få räkna naturlig kväveretention avgjordes dock inte av domstolen och kommissionen kan återkomma även till det i en framtida talan. Domstolen fann nämligen att kommissionen också gjort fel och inte frågat efter kontrolldata på ett sådant sätt att Sverige kunnat svara exakt.

– Vårt svar tar bara hänsyn till de punkter där domen riktar kritik mot Sverige, de sista raderna i domen. Sen är klargjort att det från ett avgörande 2009 finns stöd för att använda sig av modellering för naturlig retention, säger Anna Josefsson.

I domen står: “Domstolen har redan slagit fast att det inte finns någon bestämmelse i direktiv 91/271 enligt vilken naturlig kväveretention inte kan anses utgöra en metod för avlägsnande av kväve från avloppsvatten från tätbebyggelse”. /Tomas Carlsson

Läs mer:

Statligt stöd saknas

Publicerad 2021-11-24 07:15

Uppdaterad 2021-11-24 07:15

Annons:
VA-mässan 2022