Sök
Cirkulation 4/19

Strömstad renar i bollhav

Små mystiska bakteriebollar testas för första gången i Norden när Österröds avloppsreningsverk i Strömstad byggt om och renoverat. Många kommuner är nyfikna på deras teknik med aerobt granulärt slam, AGS, eller Neredatekniken som tillverkaren kallar den.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)