Sök
VA-aktuellt
FOTO: Gustav Svensson/Aerial

FOTO: Gustav Svensson/Aerial

Staten ger bidrag för skredåtgärder vid Göta älv

Regeringen har i dag beslutat att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv. Ett skred skulle bland annat kunna hota dricksvattenförsörjningen i stora delar av Västsverige.

Med klimatförändringar ökar riskerna för ras och skred längs Göta älv på sikt. För att minska riskerna har kommuner längs med Göta älv tidigare kunnat ansöka om bidrag för konkreta geotekniska åtgärder upp till 70 procent av kostnaden.
– Det har varit ett hinder för mindre kommuner med begränsade resurser. Att nu staten kan finansiera hela kostnaden är ett glädjande besked. Det innebär att vi kan sätta igång och åtgärda de viktigaste områdena först, så snart som möjligt, säger Per Bolin, chef för Delegationen för Göta älv på SGI, i ett pressmeddelande.Ett skred eller ras längs Göta älv skulle kunna få stora följder för samhälle och enskilda människor. Göta älv är dricksvattentäkt för cirka 700 000 människor i Västra Götalandsregionen. Ett skred i ett förorenat område kan till exempel få betydande följder för vattenförsörjningen. Ras och skred kan dessutom påverka vattenverk fysiskt och kan också påverka annan bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder och elförsörjning. 


Regeringen har tidigare föreslagit en förstärkning av anslaget för skredsäkring längs Göta älv med 100 miljoner för år 2021 i budgetpropositionen för 2021. Anslaget beräknas även öka med 100 miljoner kronor 2022. (EW)

Publicerad 2020-11-20 09:26

Uppdaterad 2020-11-20 09:29

Annons:
VA-mässan 2022