Sök
Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

PUBLICERAD 170315. Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året. Små avlopp, dagvatten och VA-planering. Det är ämnena för Vatten Avlopp Kretslopp, Vak 2017.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)