Sök
Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)