Sök
Cirkulation 5/18

Spännande VA-lösningar i nya Kiruna

Flytten av Kiruna börjar nu märkas på allvar. Många hus står tomma, andra har redan rivits och ersatts av nya på betryggande avstånd från gruvan. Tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan ska stadens nya centrum växa fram med bostäder, kontor och affärer. Tekniska verken har dragit ny infrastruktur och gatu­nätet är i det närmaste färdigbyggt. Men husbyggnationen har inte riktigt kommit igång.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)