Sök
VA-aktuellt

Slam på åkermark ger inte mer metaller i grödan

Slamtillförsel under nära 40 år har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller i fullskaleförsök i Skåne. Det går inte heller att se några förhöjda halter av mikroplaster eller påverkan av antibiotikaresistenta bakterier. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om slamtillförsel på åkermark.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2020-10-27 11:20

Uppdaterad 2020-10-27 11:23