Sök
Cirkulation 2/16

Samverkan mellan grått och grönt

För att klara ökad nederbörd och intensiva skyfall måste stadens gråa och gröna ytor börja samverka bättre. Dränerande hårdgjorda ytor, förbättrad trädetablering och en utökad användning av regnbäddar är några av lösningarna som ska minska risken för framtida översvämningar och att förorenat dagvatten når recipienterna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)