Sök
Cirkulation 3/23

Så här går det till att riva ett reningsverk

Förnyelsen av VA-Sverige innebär att ett antal reningsverk kommer att behöva avvecklas och rivas i en del av kommunerna. Vissa omvandlas till helt nya bostadsområden, ibland centrumnära. Hur går det till? Cirkulation har studerat avvecklingen av Gässlösa avloppsreningsverk i Borås, där man också hittade en gammal synd som kostar 30 miljoner att åtgärda.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)