Sök
Cirkulation 7/21

Restprodukt som renar dagvatten

Industriföretaget Carbomax i Västerås är först ut i Sverige med att använda ett nytt material för dagvattenrening. En kalkbaserad restprodukt från stålindustrin har visat goda egenskaper.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)