Sök
Cirkulation 5/21

Renässans för våtmarker på gång

Våtmarker som ett reningssteg vid spillvattenrening har använts i Sverige i över 20 år. När våtmarker också kan reducera läkemedelsrester kan det vara dags för en renässans.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)