Sök
Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta istället återanvändas, vilket kan innebära såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)