Sök
VA-aktuellt
Anders Finnson. FOTO: Svenskt Vatten

Anders Finnson. FOTO: Svenskt Vatten

Regeringsuppdraget för snävt

Regeringen pekar i praktiken ut storskalig förbränning som den enda lösningen av slamfrågan. Ett resursslöseri menar Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten saknar återföringsmål för näringsämnen som fosfor och kväve samt en modern lagstiftning för säkra och hållbara kretslopp där även lokala kretslopp kan fortsätta att fungera, i den slamutredning som regeringen tillsätter (se separat notis).

– Vi ser med stor oro på det beslut som regeringen fattar senare i dag, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

– Regeringens ensidiga inriktning på att enbart återföra fosfor och exkludera kretslopp av andra näringsämnen och mull som åkermark också behöver, är ett hårt slag mot de lokala idag fungerande kretsloppen, säger Finnson.

Svenskt Vatten har under många år lyft fram att en hållbar cirkulär återföring av de näringsämnen och mull som finns i avloppsvattnet inte innebär att fokusera på enbart fosfor. Tvärtemot detta pekar fokus i direktiven i själva verket på enbart förbränning för att återvinna enbart fosfor ur avloppsslam. Kretslopp för andra viktiga näringsämnen och mull saknas i direktivet till utredningen. Idag återför reningsverken varje år till jordbruket 1 600 ton fosfor, men även 2 800 ton kväve, 35 000 ton mull samt näringsämnen som kalcium, magnesium och svavel och mikronäringsämnen som exempelvis koppar, mangan och zink.

– Ett fungerande lokalt och regionalt kretslopp av många näringsämnen och mull bör alltid vara grunden, säger Anders Finnson. För en långtgående fosforåterföring på 80% i Sverige behöver vissa städer kompletteras med olika lösningar som förbränning eller andra metoder där enbart fosforn kan återföras - utifrån avloppsvattnets kvalitet och tillgång till åkermark i närområdet. Men slå inte sönder idag fungerande lokala system, avslutar Finnson.

Regeringens uppdrag inklusive författningsförslag ska redovisas senast 15 september 2019. (EW)

Publicerad 2018-07-12 13:45

Uppdaterad 2018-07-12 13:45

Annons:
Svenskt Vatten 2018