Sök
VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre kvalitet på sjöar och vattendrag. Samtidigt bör vattenmyndigheterna läggas ned. Det anser SKR, Svenskt Vatten och LRF.

Intresseorganisationerna SKR, Svenskt Vatten och LRF vill enligt en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att regeringen ska överpröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsplaner för de fem vatten­myndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljö­kvalitetsnormer för perioden 2021–2027 .

”Det är bra att flera regeringar har utrett problemen med hur vi organiserar vattenarbetet i Sverige, men det är nu dags att gå från ord till handling. Om vi ska kunna skydda och återställa våra vatten krävs genomgripande förändringar av organisationen. Regeringen behöver förverkliga förslaget till förändringar som vattenförvaltningsutredningen presenterade i slutet av 2019 och säkerställa tillräcklig finansiering till såväl åtgärdsplanering som till fysiska åtgärder.”

Det var i slutet av 2019 som Vattenförvaltningsutredningen föreslog att vattenmyndigheterna bör avskaffas. Utredningen konstaterade att ”dagens organisation är otydlig och arbetet bör istället organiseras utifrån ordinarie förvaltningsstruktur.”

SKR, Svenskt Vatten och LRF konstaterar gemensamt att vattenmyndigheternas nuvarande förslag bland annat inte förhåller sig rätt till beslut i EU-domstolen samt riksdag och regering om miljökvalitetsnormer vilket leder till problem med att bygg miljöskyddande reningsverk.

Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten, Hav, också begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram. Hav påpekar också bland annat att underlagen behöver kompletteras eller justeras i flera delar för att uppfylla svensk lagstiftning och EU-rätt. (EW)

Läs mer:
Vattenmyndigheterna bör läggas ned

Publicerad 2021-05-04 08:32

Uppdaterad 2021-05-04 08:35

Annons:
Svenskt Vatten 2021