Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Reco lab tar form

Det nederländska företaget Landustrie och det svenska företaget EkoBalans Fenix AB ska installera processteg i det unika Reco labs utvecklingsanläggning som NSVA bygger vid Öresundsverket i Helsingborg. Reco lab ska behandla det källsorterade avloppet från Helsingborgs nya stadsdel, Oceanhamnen, det som kallas tre hål i väggen. NCC står för upphandlingen.

- Landustrie har en stor erfarenhet av att bygga reningsverk för källsorterat avlopp och både vi och NCC är mycket nöjda med deras lösningar för att behandla källsorterat avlopp och för läkemedelsrening som vi satt upp i upphandlingskriterierna, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Svenska EkoBalans Fenix AB blir leverantör av processteg för näringsåtervinning.

- Med EkoBalans teknik kan vi återvinna näringsämnen från avlopp i en torr, koncentrerad produkt som är perfekt för återförsel till jordbruk. Den här tekniken gör att vi kan börja sluta cykeln av näringsämnen mellan stad och land på ett säkert sätt, fortsätter Hamse Kjerstadius.

Tekniken ska möjliggöra att återvinna fler näringsämnen än fosfor ur avlopp, som kväve.

Summan av kontrakten ligger på strax över 25 miljoner kronor, varav cirka 5 miljoner avser utrustning för läkemedelsrening och vattenåtervinning. Processtegen i Reco lab finansieras till stor del av investeringsbidrag för hållbar infrastruktur.

- Sammantaget är vi mycket nöjda med lösningen som kommer att byggas i Reco lab. Avloppshantering har en naturlig roll att spela i den cirkulära ekonomin då mycket av våra essentiella resurser, som vatten, näringsämnen och organiskt material passerar igenom stadens avlopp. Det är därför viktigt att vi börjar utveckla återvinningsverk som Reco lab, menar Ulf Thysell, VD på NSVA.

Reco lab planeras att vara färdigbyggt i december 2020 och inkluderar även ett showroom för utbildning samt en testbädd för utveckling. Avloppet leds dit i tre separata ledningar: BDT-vatten, matavfall och klosettvatten. 

Publicerad 2019-11-27 09:43

Uppdaterad 2019-11-27 10:00

Annons:
Siemens 2019