Sök
Cirkulation 6/16

Råvattenverk säkrar kvaliteten

Ett nytt råvattenverk i Gävle ska säkra vattenförsörjningen framöver, och säkra kvaliteten på grundvattnet i den grusås som används för dricksvattenförsörjningen. Med dubbla omgångar membran får man ned halterna av organiskt material.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)