Sök
VA-aktuellt
FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Proposition om vattentjänster kommer

Den 7 april ska riksdagen behandla regeringens proposition Vägar till hållbara vattentjänster.

Det är utredningen Vägar till hållbara vattentjänster som lämnades till regeringen i slutet av maj 2018, som nu ska utmynna i en proposition från regeringen till riksdagen.

Propositionen är för närvarande framskjuten på obestämbar framtid.

Utredningens huvudförslag handlade om:
    •    Förändringar i 6 § vattentjänstlagen
    •    Krav på plan för allmänna vattentjänster
    •    Avloppsdeklaration
    •    Avloppsrådgivning
    •    Planering för skyfall
    •    Nationell plattform för vattentjänster

Propositionen var ursprungligen tänkt att läggas fram i mars 2021 men sköts då på framtiden på grund av riksdagsorganisationens höga arbetsbelastning.
(EW)

Publicerad 2022-01-12 08:33

Uppdaterad 2022-01-12 08:35

Annons:
VAK 2022