Sök
Cirkulation 2/21

Plastpartiklar i dricksvattnet?

»Plastpartiklar i vårt dricksvatten? – kvalificering och kvantifiering av mikroplast i distributionsnät för dricksvatten med µ-FTIRoch pyrolys-GCMS analys«. Artikeln inleds med frågan om vi dricker plast? Att mycket i vår miljö är påverkat av mänsklig aktivitet har vi mer och mer fått vetskap om. När det gäller dricksvatten har PFAS-ämnen och mikroplast (MP) varit de mest aktuella under senare tid, följt av läkemedelsrester.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)