Sök
Cirkulation 3/16

"Otydlig artikel om minireningsverk"

I Cirkulation 1/16 kunde vi läsa om »Minireningsverk – hur bra fungerar de?« med inledningen »Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp«. Artikeln brister i såväl fakta som slutsatser, samtidigt som den utelämnar väsentligheter kring fosforrening och studerade reningsanläggningar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)