Sök
Cirkulation 5/18

Om spännarmerade vattenreservoarer

Cirkulation har vid flera tillfällen uppmärksammat att ett vattentorn i Jyväskylä i ­Finland kollapsade 2012. Den cirkulära vattenbehållaren var uppbyggt med betongelement sammanfogade med stållinor som sträckts upp efter elementen placerats på plats. Behållarens bottensarg som till stor del bär upp egentyngden och vikten av vattnet vilade på lutande pelare med stöd mot reservoarens centrumpelare. Enligt den efterkommande utredningen hade spännarmeringen gått av och rostan­grepp med sprickbildning förekommit i brottszonen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)