Sök
Cirkulation 8/22

Övning: rädda Mälaren!

Tillsammans med ett trettiotal intresserade har Cirkulation bjudits in att på håll få se hur följderna av en oljekatastrof kan minimeras. I början av oktober har blåsten rört upp Mälarens vatten. Eldrivna båten Movitz ligger nedanför Stockholms stadshus. Med är bland annat folk från näringslivet, staten, kommuner och länsstyrelsen. Speciellt Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall har givetvis extra stort intresse av att följa övningen eftersom råvattnet tas av Mälarens sjövatten. En verklig oljekatastrof skulle betyda enorma konsekvenser för dricksvattenleveranser till 2,5 miljoner brukare.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)