Sök
Cirkulation 8/15

Östra länken skapar möjligheter

Luleå stad vill bygga för 10 000 nya Luleåbor men ledningsnätet skulle inte klara en sådan nyanslutning. Genom Östra länken byggs ett helt nytt VA-system som även dragit med sig nya lösningar för park och gata.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)