Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersjösamarbete om PFAS i avlopp

Ett nytt projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur utsläppen till Östersjön kan minskas har startat. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.

För att öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten startar IVL Svenska Miljöinstitutet projektet Zero PFAS i samarbete med Aarhus universitet i Danmark, Gdansk tekniska universitet i Polen, Riga tekniska universitet i Lettland och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
– Det forskas mycket på PFAS i dricksvatten men inte lika mycket på dessa ämnen i avloppsvatten. Den frågan behöver uppmärksammas mer, eftersom det är direkt relaterat till den vattenkvalitet vi har i våra hav och sjöar. PFAS-föroreningar i vattenmiljön kan minskas med bättre avlopps- och slamhantering men kunskapsnivåerna i länderna runt Östersjön varierar, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.


Tanken är att bygga ett forskningsnätverk i Östersjöregionen.
– Vi kommer att hålla tre öppna seminarier med fokus på hur vi kan utveckla och anpassa tekniker för att minimera PFAS-utsläppen från avloppssystemet. De länder som ligger före i den här frågan kommer att dela med sig av sina kunskaper så att vi får en kunskapshöjning i hela regionen, säger Mayumi Narongin-Fujikawa på IVL.
Det första seminariet hålls digitalt den 26 november. (EW)

Publicerad 2020-10-14 09:12

Uppdaterad 2020-10-14 09:20

Annons:
VA-mässan 2020