Sök
VA-aktuellt

Ökade krav på IT-säkerhet för vattenverken

Regeringen ska utreda hur Sverige på bästa sätt ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma arbete för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att höjas. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell informationssäkerhetsstrategi.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2016-04-04 10:02

Uppdaterad 2016-04-04 10:07

Annons:
EndressHauser 2021b