Sök
Cirkulation 4/21

Nytänkande kring vatten i Västervik

Västerviks kommun har tagit ett helhetsgrepp och ett nytänkande i frågor som rör vatten. Det innebär en förändrad syn på dagvattenhanteringen och hushållningen med dricksvattnet. För närvarande pågår tre olika projekt. Förutom Gamleby pågår det ett bygge i tätorten Västervik med en ny stadsdel i anslutning till en golfbana med samma princip: att tillvarata avrinningen och återpumpa för bevattning.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)