Sök
VA-aktuellt

Nya utsläppskrav för reningsverk behöver utredas

Det behövs en utredning om ämnen som kan förekomma i utgående vatten från reningsverk i så höga halter att de kan påverka havsmiljön negativt. Efter utredningen behöver även eventuella utsläppskrav utredas. Det är en av 33 åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, föreslår för att klara EU:s havsmiljödirektiv.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2015-02-05 09:06

Uppdaterad 2015-02-05 09:11

Annons:
Grundfos 2019