Sök
VA-aktuellt
FOTO: Josefine Karlsson

FOTO: Josefine Karlsson

Ny våtmark tar hand om dagvatten

I Katrineholms kommun byggs en våtmark för att klimatanpassa tätorten och ta hand om dagvattenflöden. Våtmarksarbetet sker i samverkan med såväl andra offentliga som privata aktörer.

Katrineholms kommun har tillsammans med fyra stora lokala samverkansaktörer beviljats 2,5 miljoner kronor i statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt för att bygga en våtmark vid sjön Näsnaren i Katrineholm. Våtmarken ska bli en viktig del i att klimatanpassa tätorten. Våtmarken kommer dessutom att ha en renande funktion och bli ett nytt rekreationsområde för katrineholmarna.

 Det här är fantastiskt roligt och spännande! Extra kul är det när näringslivet vill vara med och jobba aktivt tillsammans med kommunen i klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Bidraget möjliggör att vi snabbt kan komma igång med åtgärder gällande hantering och rening av dagvatten i området, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson i Katrineholms kommun, i ett pressmeddelande.

Det är Katrineholms kommun, Tekniska verken i Linköping, Finja, SKF och Sörmland Vatten och Avfall som har skrivit på en avsiktsförklaring att gemensamt bidra till att ta ansvar för förstudie, projektering och byggnation av våtmarken. Våtmarken är tänkt som en långsiktig satsning och ska utformas som ett rekreationsområde. Huvuduppgiften blir dock att ta emot och rena dagvatten från aktuellt avrinningsområde och närliggande industriområde. Syftet är också att gemensamt ta fram goda exempel på hur städer, tillsammans med det lokala näringslivet, kan samarbeta och ta ansvar för sin miljöpåverkan och investera lokalt. Det gäller även för övriga värden som våtmarken ska kunna föra med sig som ökad biologisk mångfald, rekreation och förutsättningar för naturskola.

– På Tekniska verken är hållbarhetsfrågor en naturlig del av verksamheten, så det är självklart för oss att vara med och klimatanpassa Katrineholms kommun. Att få bidra till att Katrineholms vackra omgivningar blir ännu mer tillgängliga för allmänheten känns jättebra och framförallt viktigt, säger Anna Axelsson, Affärsenhetschef Katrineholm Fjärrvärme, Tekniska verken i Linköping AB. (EW)

Publicerad 2019-10-10 09:51

Uppdaterad 2019-10-10 09:52

Annons:
Studia 2019