Sök
Cirkulation 4/16

Ny våtmark för kväverening i Östhammar

Karö våtmark i Östhammar invigdes i höstas. Våtmarken tar hand om framförallt kvävereduktion i det utgående vattnet från Östhammars reningsverk. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna nära Östhammar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)