Sök
Cirkulation 6/21

NSVA utökar sin provtagning

Bekämpningsmedel i låga halter hittas regelbundet i dricksvattenbrunnar men för det krävs en utökad provtagning.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)