Sök
VA-aktuellt
På vissa ställen saknas kringfyllning och rören är skadade. FOTO: Ludvika kommun

På vissa ställen saknas kringfyllning och rören är skadade. FOTO: Ludvika kommun

NCC och Ludvika kommun når förlikning

Ludvika kommun och NCC har nått en förlikning kring den juridiska tvisten om byggandet av en råvattenledning mellan Ludvika och Grängesberg.

Ludvika kommun och NCC har slutfört en medling utsatt av Falu tingsrätt. Den har lett till att parterna har ingått ett förlikningsavtal. Avtalet medför att NCC ska ersätta Ludvika kommun med 52,5 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor utgör moms. Stämningarna parterna emellan dras tillbaka, inklusive de ekonomiska och övriga krav parterna haft gentemot varandra.
– Min personliga bedömning är att det blev en bra lösning, säger Ludvika kommuns juridiska ombud, advokat Peter Savin, i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att vi nått hit i en långdragen tvist. Nu får vi ett avslut på den så att vi kan gå vidare, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Råvattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg skulle varit klar för slutbesiktning i november 2013. Istället blev ledningsbygget en segdragen juridisk process och har omgärdats av tekniska problem.

NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades en stor mängd utförandefel. En helt ny ledning byggdes med start våren 2016. I december 2016 avbröt entreprenören NCC sitt påbörjade försök till felavhjälpande efter fortsatta problem med läckage. I april 2017 hävde sedan NCC ensidigt avtalet med Ludvika kommun.

Under våren 2019 stämde Ludvika kommun och entreprenören NCC varandra ömsesidigt över entreprenaden. I sin stämning krävde Ludvika kommun 280 miljoner kronor i ersättning medan NCC begärde 115 miljoner kronor för arbete som de hävdade inte betalats av kommunen. (EW)

Publicerad 2021-09-08 09:27

Uppdaterad 2021-09-08 09:32

Annons:
EndressHauser 2021b