Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Nära fördubbling av Kristianstads avloppskapacitet

Kristianstads kommun har tecknat samverkansavtal med NCC för om- och utbyggnad av Kristianstads centrala reningsverk. Kapacitet kommer att byggas ut med nästan det dubbla.

Kristianstads centrala reningsverk är kommunens största. Det behöver byggas om och byggas ut för att även i framtiden klara miljökraven, men också för att fler företag och orter ska kunna anslutas till det kommunala avloppet.

– Vi ser fram emot att samarbeta med NCC. Deras erfarenhet av byggtekniker, byggmaterial och VA-process kommer att komplettera vår egen kompetens väl. Tillsammans ska vi hitta de bästa lösningarna för miljön och se till att vi skapar goda förutsättningar för Kristianstads tillväxt, säger Bengt Olsson Förvaltningschef på C4 Teknik, som har hand om VA-försörjningen i Kristianstad kommun, i ett pressmeddelande.

Verket kan idag ta emot avlopp från motsvarande 140 000 personer och när utbyggnaden är klar ska verket kunna klara ta emot avlopp från motsvarande 260 000 personer.

Två tredjedelar av verkets kapacitet används till att rena avlopp från avtalsanslutna livsmedelsindustrier. Att deras avlopp renas i kommunens reningsverk är positivt för miljöns skull och är en bra service för livsmedelsföretag som vill etablera sig i Kristianstad.

På fredagseftermiddagen skrev kommunen under ett samverkansavtal med NCC som blir totalentreprenör för om- och utbyggnaden.

I ett första skede ska parterna planera, budgetera och projektera tillsammans för att komma överens om en riktkostnad för projektet. (EW)

Publicerad 2017-06-19 11:33

Uppdaterad 2017-06-19 11:36

Annons:
Nordkalk