Sök
Cirkulation 2/21

Mycket nytt på Nykvarns reningsverk

Nu har den nya efterrötkammaren på Nykvarns reningsverk i Linköping invigts. Där ska ytterligare metangas utvinnas ur slammet så att metanemissioner från slamlagret minskar. Det är bara en av många åtgärder för att anpassa verket till en ständigt växande stad och varierande klimat.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)