Sök
VA-aktuellt
Ill: Lidköpings kommun/Sweco

Ill: Lidköpings kommun/Sweco

MÖD ändrar i Lidköpingsmålet

Lidköpings ärende angående tillstånd för kommunens nya reningsverk prövas redan den 24 november. Det är en helomvändning från Mark- och Miljööverdomstolen som så sent som den 1 september meddelade att målet inte skulle komma upp förrän 2022.

Lidköpings kommun har fått nya besked. Mark- och Miljööverdomstolen tidigare besked om att prövningen av Lidköpings kommuns överklagan om tillstånd för det nya reningsverket inte skulle kunna prioriteras i år ändras. Det nya beskedet är att det kommer ske en så kallad huvudförhandling den 24 november. Det innebär att kommunen nu kan ta fram en förnyad tidplan för ett genomförande och byggstart för det nya reningsverket.
-Detta är verkligen en positiv nyhet! Mark- och Miljööverdomstolens beslut sätter agendan och nu har vi ett datum att förhålla oss till, mycket bra, säger Marie Stensson, förvaltningschef för Teknisk Service vid Lidköpings Kommun, i ett pressmeddelande.

Det gäller den dom som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelade sommaren 2020 där det inte minst är strid om det kommande reningsverkets utsläppspunkt. Kommunens överklagan av domen i den lägre instansen gäller såväl ledningsdragning som utsläppsrätter.

Överklagandet som det framställts avser framför allt den del av tillståndet där mark- och miljödomstolen föreskrivit att det nya avloppsreningsverkets utsläppspunkt ska anläggas norr om hamnbassängen. Lidköpings kommun vill att utsläppspunkten från det nya avloppsreningsverket ska få ske i vattendraget Lidan. Lidköpings kommun menar att det inte är motiverat ur vare sig miljö- eller omgivningssynpunkt att kräva en så kostnadskrävande insats som en utsläppspunkt i Vänern norr om hamnbassängen innebär. Utsläppspunkten skulle medföra så stora tillkommande kostnader att hela projektet med ett nytt avloppsreningsverk riskerar att gå förlorat, menar man.

En viktig fråga i överklagan är den om miljökvalitetsnormer i vatten som skulle innebär stora problem för många kommunala avloppsreningsverk, inte minst de med växande tätorter där expansionen kan bli svår att genomföra. (EW)

Publicerad 2021-09-07 09:32

Uppdaterad 2021-09-07 09:37

Annons:
EndressHauser 2021b