Sök
Cirkulation 8/19

Mikroplast i beredning av dricksvatten

Det är väl känt att mikroplaster finns i våra hav och sötvatten världen över. Men få studier har gjorts om förekomsten av mikro- och nanoplastpartiklar i dricksvatten. Vattenverk är en barriär mot förekomst av mikroplast i dricksvattnet. Partiklarnas toxologiska effekt är i stort sett okänd då de adsorberar ämnen i vatten. I denna ­studie så summeras kunskap från forskning om mikroplast i dricksvatten och hur olika processer i vattenverken förmår avskilja partiklarna. Vilka forskningsinsatser som behövs lyfts också fram. Ett större fokus behöver läggas på små plastpartiklar, i storlek under någon mikrometer.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)