Sök
VA-aktuellt

Mer arbete behövs mot kemikaliemixen

En komplex cocktail av miljöförorenande substanser utgör ett hot mot ekosystemen och mänsklig hälsa. Det är en av de stora utmaningarna i arbetet för att nå målen i det europeiska ramdirektivet för vatten och även andra policymål som finns i Europa som att nå en giftfri miljö. Efter fem år av forskning inom EU-projektet Solutions, för dagens och morgondagens framväxande föroreningar i land- och vattenresursförvaltning, presenteras nu resultaten i ett stort antal artiklar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2019-10-15 09:39

Uppdaterad 2019-10-15 09:45

Annons:
VA-mässan 2022