Sök
Cirkulation 6/18

Malmö är förberett inför nästa skyfall

Den 31 augusti 2014 föll 120 millimeter regn över centrala Malmö på sex timmar. Det är det kraftigaste skyfall Skåne har råkat ut för i modern tid, och det orsakade omfattande översvämningar med sanitära olägenheter, boende som tvingades från sina hem och skador på infrastruktur, byggnader och lösöre som följd. Kostnaden för skadorna? 600 miljoner kronor. Med hjälp av en skyfallsplan tänker Malmö stad ändra på situationen. När nästa skyfall kommer är de beredda!

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)